Clarification Text

Filo Gemi Acentalığı Veri Koruma Aydınlatma Metni

Giriş

FİLO Gemi Acentalığı Lojistik ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi ("FİLO", "Şirket" ya da "Biz" olarak anılacaktır), ziyaretçilerinin, müşterilerinin ve iş ortaklarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir.

Bu Ziyaretçi Veri Koruma Aydınlatma Metni ("Aydınlatma Metni"), Şirket'imize ait gemi, yerleşkeler, binalar, ofisler, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulamalar, atölyeler, antrepolar, fuarlar, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarına gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin şeffaf biçimde ve kontrol hakkınız çerçevesinde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") 10. maddesine ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne ("GDPR") uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu kapsamda Aydınlatma Metni'nde, FİLO olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirket'imize ait gemi, yerleşkeler, binalar, ofisler, internet siteleri, sosyal medya, mobil uygulamalar, atölyeler, antrepolar, fuarlar, etkinlik alanları ve benzeri diğer çalışma alanlarında gerçekleştirdiğiniz ziyaretler kapsamında, anılan alanlara girişiniz esnasında matbu formlar ve bu amaca özgülenmiş elektronik sistemler vasıtasıyla elde edilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun'da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. FİLO olarak bizler, kişisel ancak verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun'un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun'un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

FİLO tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir:

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

FİLO, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi bazı durumlarda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun'un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.

Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir:

Kişisel Veri Sahibi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz?

Kanun'un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi sıfatı ile kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz.

Kanun'un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:

Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

İletişim Bilgilerimiz