Privacy Policy

  1. www.filodenizcilik.net internet sitesindeki tüm dokümanlar Filo Denizcilik Ltd. Şti.'nin mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir bilgi değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez ve dağıtılamaz. İnternet sitesinin sayfalarının yazıcı çıktıları kişisel kullanımınız için alınabilir.
  2. www.filodenizcilik.net internet sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde önlemler alınmış olmakla birlikte, son güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli kişisel bilgisayarındanki korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, www.filodenizcilik.net internet sitesine girmesi nedeniyle , kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.
  3. Filo Denizcilik Ltd. Şti., kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme ve www.filodenizcilik.net internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. www.filodenizcilik.net internet sitesinin hatasız olması için hertürlü önlem alınmış olmakla birlikte, sitede mevcut yada oluşabilecek hatalardan dolayı Filo Denizcilik Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz.
  4. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu yada resmi soruşturma talebi gelmesi ve/veya kullacının www.filodenizcilik.net sistemlerinin çalışmasına engel olacak yada işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Filo Denizcilik Ltd. Şti., kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirime hakkına sahiptir.
  5. İnternet ortamının (WWW) yapısı gereği bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. Bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarardan Filo Denizcilik Ltd. Şti. sorumluluğunda değildir.
  6. Bazı durumlarda, şahsınıza özel olmayan bazı bilgiler www.filodenizcilik.net internet sitesi yoluyla toplanabilir. Bu tip bilgilere örnek olarak: kullanılan browserın türü, işletim sistemi, www.filodenizcilik.net internet sitesine hangi kanaldan ulaşıldığı gibi bilgiler verilebilir. Bu bilgileri Filo Denizcilik Ltd. Şti. ziyaretçilerine daha iyi bir hizmet sunmak için kullanmaktadır.
  7. www.filodenizcilik.net internet sitesinin, kullanım şartlarının herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
  8. Bu anlaşma, T.C. yasalarına uygun olarak, hiçbir yasal tezata yer verilmeden yürütülecektir. Eğer bu anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde sözkonusu madde bu anlaşmadan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
  9. www.filodenizcilik.net internet sitesi üzerinden verilen kişisel bilgiler Filo Denizcilik Ltd. Şti. ile işbirliği içinde olan kurumlar hariç hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da ticari amaçla kullanılmayacaktır.

Filo Gemi Acentalığı Veri Koruma Aydınlatma Metni